Maira Kalman. Kissing Couple, 2008.

Maira Kalman. Kissing Couple, 2008.

  1. idpaytovisityouonrainysundays posted this